liquid proximity

CONCEPT

Koncept je založen na respektování životadárné síly vody v nás a kolem nás, přítomné v každém okamžiku a propojující vše živé - pulsující a vyživující. Její blízkost v mnoha formách je pro nás nezbytná od chvíle, kdy přijdeme na tento svět do okamžiku, kdy přejdeme do jiných sfér.

Je nutné vrátit se k prastaré moudrosti přírody a přírodním zákonům, znovu propojit matky se svými dětmi a porozumět významu blízkosti a tekutosti v našich životech. Pouze pochopením základních evolučních potřeb a jejich uvedením znovu do praxe se můžeme posunout k vědomému a respektujícímu životu a rodičovství.

Liquid Proximity je bezpečí mateřského lůna a jeho plodové vody; pocit lásky a hojnosti při sátí z matčina prsu; tlukot srdcí spojených v jedné náruči; společné plynutí při objevování a poznávání se; měkká a fluidní přítomnost rodičů respektujících a podporujících své děti; vyživující soužití s okolními bytostmi a celým okolním ekosystémem. 

Je nezbytné udržovat v našich životech a vztazích tekutost, vzít na vědomí tekutost našich těl a naši vodní podstatu, a s vděčností vzdát hold vodě v nás i ve světě okolo nás. 

Měli bychom se snažit vyživit a vyčistit náš "pramen", aby z něj pak mohly brát vláhu naše děti.

>
Čeština
English Čeština